Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de door Double Dutch Dealz (verder DDD) geëxploiteerde website Kinkydealz.nl. Gebruik en bezoek van deze website is onderworpen aan deze disclaimer en, voor zover van toepassing de overige voorwaarden die te vinden zijn op de website. Toegang tot deze website betekent dat je als bezoeker instemt met deze voorwaarden en beperkingen, je wordt dan ook geadviseerd deze documenten zorgvuldig door te lezen.

Gebruik van websites

De getoonde informatie op deze website wordt met zorg samengesteld en onderhouden, doch staat DDD niet garant voor de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de inhoud.Je aanvaardt dat de website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals je die aantreft op de website op het moment van gebruik. DDD is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de informatie op de website zonder verdere aankondiging aan te passen. De geboden informatie is informatief van aard en is niet uitputtend. DDD staat niet in voor gebruik van deze informatie in welke vorm en welk doeleinden dan ook.

Informatie van derden

Het gebruik van links naar websites van derden is geheel op eigen risico. Dit geldt eveneens voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op deze websites worden aangeboden.

Intellectueel eigendom

DDD behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten en alle andere rechten met betrekking tot de via deze website aangeboden informatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken – inclusief combinatie(s) daarvan) voor. Deze eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De aangeboden informatie mag uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van DDD worden gekopieerd, gedownload, verspreid of anderszins verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.

Afsluitende opmerkingen

De inhoud van deze disclaimer mag zonder voorafgaande aankondiging te allen tijde worden bewerkt door DDD. DDD raadt je dan ook ten zeerste aan om periodiek na te gaan of de disclaimer is gewijzigd. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit gebruik van deze disclaimer dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van DDD.

Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot deze disclaimer kun je contact met ons opnemen via de contactpagina of via klantenservice@kinkydealz.nl.